Sundhedsfagligt tilsyn

Her kan du læse rapporter fra tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilsynsrapport 2018

Broen havde i juni 2018 det første sundhedsfaglige tilsynsbesøg af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Tilsynskonsulenterne udtrykte tilfredshed med kvaliteten af opgaveløsningen i relation til sundhedsfremme og sundhedsfaglig opgaveløsning på Broen, og påpegede få mangler, som vi sidenhen udarbejdede en handleplan for og nu har udbedret.