Broen

Nedenstående og i menuen til venstre kan du læse om Broen som tilbud og arbejdsplads

 Logo, Broen

 

BROEN – BOTILBUD FOR UNGE

 

Broen er et døgntilbud med 16 pladser jf. Lov om social service §§ 66 stk.1 nr. 6 og § 107.

§ 66 stk.1 nr. 6 omhandler ”… døgninstitutioner for børn og unge, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for at blive anbragt uden for hjemmet."

§ 107 omhandler ”… midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det”.
Broen er et kommunalt takstfinansieret døgntilbud hørende under Gentofte Kommune, Børn, Unge og Fritid, Sociale Institutioner

Se den fulde beskrivelse af Broens tilbud her

For yderligere oplysninger henvises til:

Broen, Gladsaxevej 4, 2870 Dyssegård – Tlf. 39 40 60 30

Broen, Hellerupvej 50, 2900 Hellerup –   Tlf. 39 40 60 30

broen@gentofte.dk

www.gentofte.dk